СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група

Дружеството е част от СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП – една от водещите компании в областта на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и лидер в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи за Югоизточна Европа. СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД извършва доставка на електрическа енергия при конкурентни цени и ясно определени условия.

Може да станете наш клиент само с четири лесни стъпки:

√ Получавате оферта, изготвена специално за Вас и съобразена с индивидуалното потребление и товаров профил.

√ Получавате договор с фиксирани ценови и ясни условия.

Упълномощавате Смарт Енерджи Трейд с нотариално заверено пълномощно да извърши за своя сметка цялата процедура по Вашата регистрация на свободния пазар на електрическа енергия.

Данни за контакт:
e-mail: officesf@smartenergybg.com
тел: + 359 2 868 5123
1407 София, бул. Н.Й.Вапцаров 35, ет.2